Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16497.32 16778.1
CAD 17143.6 17488.16
CHF 23074.41 23537.79
EUR 26117.6 26587.22
GBP 28984.26 29448.3
HKD 2938.51 3003.52
JPY 199.16 206.2
KRW 18.96 21.21
SGD 16727.42 17029.25
THB 696.35 725.4
USD 23255 23345

Thống Kê

Số người truy cập
2565

Giới thiệu

Tên Tiếng Anh : DONG NAI RUBBER CORPORATION
Tên Viết Tắt : DONARUCO
Địa Chỉ : Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3724444
Fax : 0251.3724123
Email : dn@donaruco.vn - Website : www.donaruco.vn

Xem tiếp

Tin tức và sự kiện

 • Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

  Xem tiếp
 • Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018

           Ngày 11, 12/01/2018 tại lộ N14, N15 nông trường Cẩm Đường, Tổng Công ty đã tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ Cao su Cấp Tổng Công ty năm 2018 

  Xem tiếp
 • Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2017

         Ngày 20/12/2017 tại Hội trường Trung tâm Văn Hóa Suối Tre, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2017, về trước kế hoạch sản lượng 17 ngày.

  Xem tiếp
 • Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2017 nông trường An Viễng

            Trong không khí vui mừng thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản lượng năm 2017. Ngày 29/11/2017 nông trường An Viễng đã tổ chức Lễ Công bố hoàn thành kế hoạch năm 2017, về trước 31 ngày

  Xem tiếp

Thông tin doanh nghiệp

 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

  - Báo cáo tình hình thực hiện, sắp xếp doanh nghiệp năm 2018
  - Phụ lục 
  + Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
  - Báo cáo quyết toan tài chính 6 tháng năm 2018
  Xem tiếp
 • báo cáo tài chính năm 2017

  CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 
  Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
  Nội dung 
   - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
   - Báo cáo Kiểm toán độc lập 
   - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 
   - Bảng cân đối kế toán riêng
   - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
   - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
   - Bản thuyệt minh Báo cáo tài chính riêng 

  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

  + Báo cáo 
     - Báo cáo quyết toán năm 2016
     - Báo cáo quyết toán 6 tháng năm 2017
     - Báo cáo lương thưởng năm 2017
  + Phụ lục
     - Kế hoạch điều chỉnh năm 2017
     - Phụ lục 5, 7
     - Phụ lục 8,10

  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

  + Báo cáo tài chính 
     - Báo cáo tài chính năm 2015
     - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
  + Phụ lục đính kèm 
     - Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
     - Kế hoạch năm 2016
     - Báo cáo thực hiện 03 năm
     - Tình hính thực hiện sắp xép, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
     - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
     - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KH-BC Lao động

  Xem tiếp

Thành tích