Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 17598.16 17862.3
CAD 17613.02 18003.38
CHF 24018.99 24501.87
EUR 27774.48 28106.52
GBP 31416.47 31920.13
HKD 2864.81 2928.25
JPY 208.41 213.24
KRW 19.46 21.77
SGD 16978.19 17284.91
THB 708.41 737.97
USD 22700 22770

Thống Kê

Số người truy cập
4562

Đơn Vị Phụ Thuộc


1. NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN LỘC :
 - Địa chỉ : Xã Suối Tre - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                  
 - Điện thoại : 0251 3726 325
 - Fax : 0251 3726 325
 - Giám đốc : Nguyễn Thanh Bình
 - Phó giám đốc  : Nguyễn Thành Tài
 - Sản lượng  : Năm 2016 đạt 1.365 đạt 78.45% kế hoạch năm 2016

 2. NÔNG TRƯỜNG CAO SU BÌNH LỘC
 - Địa chỉ : Xã Xuân Thiện - huyện Thống Nhất- tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại : 0251 3867 246
 - Fax : 0251 3767989 
 - Giám đốc  : Trương Văn Thanh
- Phó Giám đốc : Lê Thị Hiền
 -  Sản lượng  : Năm 2016 đạt 1.602 tấn đạt 100.13% kế hoạch 2016

3. NÔNG TRƯỜNG CAO SU DẦU GIÂY :
- Địa chỉ : xã Bàu Hàm 2 - huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3761166
 - Fax : 0251.3762946
 - Giám đốc : Nguyễn Hữu Tâm 
 - Phó Giám đốc : Đào Truyện
-  Sản lượng : Năm 2016 đạt 1.225  tấn đạt 102.86 % kế hoạch năm 2016

4. NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG THÀNH :
- Địa chỉ : xã Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3844667
- Fax : 0251.3844667
- Giám đốc : Lưu Văn Nay 
- Phó Giám đốc      : Lê Hoàng Sang
-  Sản lượng : Năm 2016 đạt 1.568 tấn đạt 101.82% kế hoạch năm 2016

5. NÔNG TRƯỜNG CAO SU BÌNH SƠN :
- Địa chỉ : xã Bình Sơn - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3533022
- Fax : 0251.3533580
- Giám đốc : Huỳnh Vân Vân 
- Phó Giám đốc : Ngô Quốc Thịnh
- Sản lượng : Năm 2016 đạt 1.712 tấn đạt 116.39% kế hoạch 2016

6. NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẨM MỸ :
- Địa chỉ : xã Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai                                                                              
- Điện thoại : 0251.3790096
- Fax : 0251.3790096
- Giám đốc : Trương Văn Mẫn 
- Phó Giám đốc : Lê Minh Tuấn
  : Phạm Công Hiền
- Sản lượng : Năm 2016 đạt 3.652 tấn đạt 102.85% kế hoạch 2016

7. NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẨM ĐƯỜNG :
- Địa chỉ : xã Xuân Đường - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai                                                                   
- Điện thoại : 0251.3727097
- Fax : 0251.3728372
- Giám đốc : Trương Văn Tuấn 
- Phó Giám đốc : Nguyễn Viết Thế
  : Phùng Đình Luận
  : Trần  Văn Hải
- Sản lượng : Năm 2016 khai thác 2.900 tấn đạt 101.72% kế hoạch 2016

8. NÔNG TRƯỜNG CAO SU TRẢNG BOM :
- Địa chỉ : thị trấn Trảng Bom - huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3866228
- Fax : 0251.3924376
- Phó Giám đốc : Nguyễn Thế Hựu
- Sản lượng : Năm 2016 khai thác đạt 622 tấn đạt 103.67% kế hoạch năm

9. NÔNG TRƯỜNG CAO SU TÚC TRƯNG :
- Địa chỉ : xã Túc Trưng - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3639 197
- Fax : 0251.3637 092
- Giám đốc : Lê Văn Tư 
- Phó Giám đốc     : Nguyễn Trí Quyền
  : Trần Đình Khỏe
  : Nguyễn Ngọc Tuấn
- Sản lượng : Năm 2016 khai thác 2.283 tấn đạt 100.09% so kế hoạch năm

10. NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN VIỄNG :
- Địa chỉ : xã Bình An - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai                                                                      
- Điện thoại : 0251.3964785
- Fax : 0251.3964165
- Giám đốc : Phan Quang Bá 
- Phó Giám đốc : Nguyễn Văn Long
- Sản lượng : Năm 2016 khai thác đạt 848 tấn đạt 73.65% kế hoạch năm

11. NÔNG TRƯỜNG CAO SU THÁI HIỆP THÀNH :
- Địa chỉ : xã Bàu Cạn - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai                                                                              
- Điện thoại : 0251.3553025
- Fax : 0251.3553414
- Phó Giám đốc : Đặng Duy Phương
- Phó Giám đốc : Nguyễn Anh Sơn
- Sản lượng : Năm 2016 khai thác 736 đạt 128.95% kế hoạch năm

12. NÔNG TRƯỜNG CAO SU HÀNG GÒN :
- Địa chỉ : xã Hàng Gòn - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                                                              
- Điện thoại : 0251.3796215
- Fax : 0251.3796141
- Giám đốc : Nguyễn Quang Liêm
- Phó Giám đốc : Nguyễn Hữu Phước
- Sản lượng : Năm 2016 khai thác 2.133 tấn đạt 99.16% kế hoạch năm

13. NÔNG TRƯỜNG CAO SU ÔNG QUẾ :
- Địa chỉ : xã Xuân Quế - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai                                              
- Điện thoại : 0251.3720016
- Fax : 0251.3729282
- Giám đốc : Nguyễn Huy Thanh 
- Phó Giám đốc : Đỗ Trọng Lạc
- Sản lượng : Năm 2016 khai thác 3.671 tấn đạt 101.69% kế hoạch năm

14. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN CAO SU :
- Địa chỉ : xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                           
                                                               
- Điện thoại : 0251.3724630
- Fax : 0251.3724631
- Giám đốc : Trần Hữu Phước
- Phó Giám đốc : Phạm Hữu Thư
  : Nguyễn Bảo Lâm

15. XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ VẬN TẢI :
- Địa chỉ : xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                                                                  
- Điện thoại : 0251.3724608
- Fax : 0251.3724607
- Giám đốc : Trần Đức Lập 
- Phó Giám đốc : Lê Văn Tòng
  : Hoàng Văn Trung

16. TRUNG TÂM VĂN HÓA SUỐI TRE :
- Địa chỉ : xã Suối Tre - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                            
- Điện thoại : 0251.3726317
   

17. BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU ĐỒNG NAI :
- Địa chỉ : xã Suối Tre - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                                                              
- Điện thoại : 0251.3726315
- Giám đốc : Đỗ Khắc Hân 
- Phó Giám đốc : Trương Tấn Chí

18. KHÁCH SẠN HỒNG HẠNH :
- Địa chỉ : 17 Phù Đổng Thiên Vương - TP Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng           
- Điện thoại : 0263.3822761
- Fax : 0263.3835590
- Giám đốc : Phạm Hữu Phước