Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 15503.28 15862.08
CAD 17124.96 17574.34
CHF 23385.62 23950.94
EUR 25550.98 26397.54
GBP 27734.16 28178.28
HKD 2918.23 2982.8
JPY 211.42 219.75
KRW 17.45 19.92
SGD 16507.98 16805.91
THB 737.76 768.53
USD 23150 23270

Thống Kê

Số người truy cập
1130

Đơn Vị Phụ Thuộc


1. NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN LỘC :
 - Địa chỉ : phường Suối Tre - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                  
 - Điện thoại : 0251 3726 325
 - Fax : 0251 3726 325
 - Giám đốc : Nguyễn Thế Hựu
 - Phó giám đốc  : Nguyễn Thành Tài
 - Sản lượng  : Năm 2017 đạt 1.557 tấn đạt 108.06% kế hoạch năm 2017

 2. NÔNG TRƯỜNG CAO SU BÌNH LỘC
 - Địa chỉ : Xã Xuân Thiện - huyện Thống Nhất- tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại : 0251 3867 246
 - Fax : 0251 3767989 
 - Giám đốc  : Trương Văn Thanh
- Phó Giám đốc : Lê Thị Hiền
 -  Sản lượng  : Năm 2017 đạt 2.057 tấn đạt 109.41% kế hoạch 2017

3. NÔNG TRƯỜNG CAO SU DẦU GIÂY :
- Địa chỉ : xã Bàu Hàm 2 - huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3761166
 - Fax : 0251.3762946
 - Giám đốc : Nguyễn Hữu Tâm 
 - Phó Giám đốc : Lê Phú Thịnh
-  Sản lượng : Năm 2017 đạt 1.218   tấn đạt 110.64 % kế hoạch năm 2017

4. NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG THÀNH :
- Địa chỉ : xã Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3844667
- Fax : 0251.3844667
- Giám đốc : Thái Thị Oanh
- Phó Giám đốc      : Ngô Quốc Thịnh
   
-  Sản lượng : Năm 2017 đạt 1.544 tấn đạt 112.63% kế hoạch năm 2017


5. NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẨM MỸ :
- Địa chỉ : xã Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai                                                                              
- Điện thoại : 0251.3790096
- Fax : 0251.3790096
- Giám đốc : Trương Văn Mẫn 
- Phó Giám đốc : Lê Minh Tuấn
  : Phạm Công Hiền
- Sản lượng : Năm 2017 đạt 3.519 tấn đạt 105.99% kế hoạch 2017

6. NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẨM ĐƯỜNG :
- Địa chỉ : xã Xuân Đường - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai                                                                   
- Điện thoại : 0251.3727097
- Fax : 0251.3728372
- Giám đốc : Lê Văn Tư
- Phó Giám đốc : Nguyễn Viết Thế
  : Phùng Đình Luận
  : Trần  Văn Hải
  : Lê Hoàng Sang
- Sản lượng : Năm 2017 đạt 3.525 tấn đạt 105.83% kế hoạch 2017

7. NÔNG TRƯỜNG CAO SU TRẢNG BOM :
- Địa chỉ : thị trấn Trảng Bom - huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3866228
- Fax : 0251.3924376
- Giám đốc : Lê Thị Hoài Hương
- Phó Giám đốc : Nguyễn Đình Lộc
- Sản lượng : Năm 2017  đạt 897 tấn đạt 110.74 % kế hoạch năm 2017

8. NÔNG TRƯỜNG CAO SU TÚC TRƯNG :
- Địa chỉ : xã Túc Trưng - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3639 197
- Fax : 0251.3637 092
- Giám đốc : Chu Đăng Khoa
- Phó Giám đốc : Trần Đình Khỏe
  : Nguyễn Ngọc Tuấn
- Sản lượng : Năm 2017 khai thác 2.486  tấn đạt 109.52 % so kế hoạch 2017

9. NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN VIỄNG :
- Địa chỉ : xã Bình An - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai                                                                      
- Điện thoại : 0251.3964785
- Fax : 0251.3964165
- Giám đốc : Phan Quang Bá 
- Phó Giám đốc : Nguyễn Anh Sơn
: Nguyễn Văn Long
- Sản lượng : Năm 2017 khai thác đạt 1.411 tấn đạt 115.66 % kế hoạch 2017

10. NÔNG TRƯỜNG CAO SU THÁI HIỆP THÀNH :
- Địa chỉ : xã Bàu Cạn - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai                                                                              
- Điện thoại : 0251.3553025
- Fax : 0251.3553414
- Phó Giám đốc : Đặng Duy Phương
- Phó Giám đốc : Lưu Quốc Phong
- Sản lượng : Năm 2017 khai thác 833 tấn đạt 114.11 % kế hoạch 2017

11. NÔNG TRƯỜNG CAO SU HÀNG GÒN :
- Địa chỉ : xã Hàng Gòn - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                                                              
- Điện thoại : 0251.3796215
- Fax : 0251.3796141
- Giám đốc : Nguyễn Quang Liêm
- Phó Giám đốc : Nguyễn Hữu Phước
  : Đào Truyện
- Sản lượng : Năm 2017 khai thác 2.143 tấn đạt 107.64 % kế hoạch 2017

12. NÔNG TRƯỜNG CAO SU ÔNG QUẾ :
- Địa chỉ : xã Xuân Quế - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai                                              
- Điện thoại : 0251.3720016
- Fax : 0251.3729282
- Giám đốc : Nguyễn Huy Thanh 
- Phó Giám đốc : Đỗ Trọng Lạc
  : Nguyễn Thanh Bình
: Nguyễn Đức Vinh
- Sản lượng : Năm 2017 khai thác 3.753 tấn đạt 106.89% kế hoạch 2017

13. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN CAO SU :
- Địa chỉ : phường Xuân Lập - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                           
                                                               
- Điện thoại : 0251.3724630
- Fax : 0251.3724631
- Giám đốc : Trần Hữu Phước
- Phó Giám đốc : Phạm Hữu Thư
  : Nguyễn Bảo Lâm


 
   

14. BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU ĐỒNG NAI :
- Địa chỉ : phường Suối Tre - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai                                                              
- Điện thoại : 0251.3726315
- Giám đốc : Đỗ Khắc Hân 

15. KHÁCH SẠN HỒNG HẠNH :
- Địa chỉ : 17 Phù Đổng Thiên Vương - TP Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng           
- Điện thoại : 0263.3822761
- Fax : 0263.3835590
- Giám đốc : Phạm Hữu Phước