DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Báo cáo tình hình sản xuất - đời sống tháng 6 năm 2014
Báo cáo tình hình sản xuất - đời sống tháng 5 năm 2014
THÔNG TIN CẦN THIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
      374955
ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC
1. NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN LỘC :
Địa chỉ : xã Suối Tre - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3726325
Fax : 061.3726325
2. NÔNG TRƯỜNG CAO SU BÌNH LỘC :
Địa chỉ : xã Xuân Thiện - huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 061.3867246
Fax : 061.3767989
3. NÔNG TRƯỜNG CAO SU DẦU GIÂY :
Địa chỉ : xã Bàu Hàm 2 - huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3761166
Fax : 061.3762946
4. NÔNG TRƯỜNG CAO SU LONG THÀNH :
Địa chỉ : xã Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3844667
Fax : 061.3844667
5. NÔNG TRƯỜNG CAO SU BÌNH SƠN :
Địa chỉ : xã Bình Sơn - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3533022
Fax : 061.3533580
6. NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẨM MỸ :
Địa chỉ : xã Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3790096
Fax : 061.3790096
7. NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẨM ĐƯỜNG :
Địa chỉ : xã Xuân Đường - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3727097
Fax : 061.3728372
8. NÔNG TRƯỜNG CAO SU TRẢNG BOM :
Địa chỉ : thị trấn Trảng Bom - huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3866228
Fax : 061.3924376
9. NÔNG TRƯỜNG CAO SU TÚC TRƯNG :
Địa chỉ : xã Túc Trưng - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3639197
Fax : 061.3637092
10. NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN VIỄNG :
Địa chỉ : xã Bình An - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3964785
Fax : 061.3964165
11. NÔNG TRƯỜNG CAO SU THÁI HIỆP THÀNH :
Địa chỉ : xã Bàu Cạn - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3553025
Fax : 061.3553414
12. NÔNG TRƯỜNG CAO SU HÀNG GÒN :
Địa chỉ : xã Hàng Gòn - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3796215
Fax : 061.3796141
13. NÔNG TRƯỜNG CAO SU ÔNG QUẾ :
Địa chỉ : xã Xuân Quế - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3720016
Fax : 061.3729282
14. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN CAO SU :
Địa chỉ : xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3724630
Fax : 061.3724631
15. XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ VẬN TẢI :
Địa chỉ : xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3724608
Fax : 061.3724607
16. TRUNG TÂM VĂN HÓA SUỐI TRE :
Địa chỉ : xã Suối Tre - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3726317
Fax
17. BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU ĐỒNG NAI :
Địa chỉ : xã Suối Tre - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3726315
Fax
18. KHÁCH SẠN HỒNG HẠNH :
Địa chỉ : 17 Phù Đổng Thiên Vương - TP Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063.3822761
Fax : 063.3835590
 
Ấp Trung Tâm - Xã Xuân Lập - Thị Xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 061.3 724 444 * Fax : 061.3 724 123
Email : dn@donaruco.vn
Copyright © 2009. www.donaruco.vn
All rights reserved