Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16497.32 16778.1
CAD 17143.6 17488.16
CHF 23074.41 23537.79
EUR 26117.6 26587.22
GBP 28984.26 29448.3
HKD 2938.51 3003.52
JPY 199.16 206.2
KRW 18.96 21.21
SGD 16727.42 17029.25
THB 696.35 725.4
USD 23255 23345

Thống Kê

Số người truy cập
2558

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

    Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau:
 
Giá thu mua: Mủ nước 
    

- Mủ nước loại 1 giá mua  223 đồng/TSC
- Mủ nước loại 2 giá mua  220 đồng/TSC

 Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 14/12/2018 và sẽ được điều chỉnh theo biến động của thị trường.

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 01/12/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 14/11/2018 
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 02/11/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 30/10/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 26/10/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/10/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/10/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 03/10/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 22/9/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/9/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 08/9/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 28/8/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/8/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/8/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/8/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 28/7/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 18/7/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 14/7/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/7/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 19/6/2018
Gia thu mua mủ tiểu điền ngày 13/6/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/6/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 26/5/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/5/2018