Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 17598.16 17862.3
CAD 17613.02 18003.38
CHF 24018.99 24501.87
EUR 27774.48 28106.52
GBP 31416.47 31920.13
HKD 2864.81 2928.25
JPY 208.41 213.24
KRW 19.46 21.77
SGD 16978.19 17284.91
THB 708.41 737.97
USD 22700 22770

Thống Kê

Số người truy cập
4563

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

    Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau:
 
Giá thu mua: Mủ nước 
    

- Mủ nước có TSC từ 30% trở lên  giá mua  273 đồng/TSC

 Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 27/12/2017 và sẽ được điều chỉnh theo biến động của thị trường.

Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 22/12/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 15/12/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 07/12/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 05/12/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 21/11/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 08/11/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 02/11/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 31/10/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 11/10/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 29/9/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 19/9/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 08/9/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 06/9/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 02/9/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 24/8/2017

Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 18/8/2017
Đơn giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 09/8/2017