CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Công ty con

CÔNG TY TNHH MTV VRG - OUDOMXAY

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV VRG - Oudomxay
Tên giao dịch : VIETNAM RUBBER GROUP – OUDOMXAY Co.,LTD
Tên viết tắt :VRG – OUDOMXAY Co., LTD
Địa chỉ : Bản Sổm Phon – Huyện Hùn – Tỉnh Oudomxay - nước CHDCND Lào 
Điện thoại : 00856.304890068
Email : Vrg.oudomxay@gmail.com
Vốn điều lệ : 27.491.516 USD
Chủ tịch : Trương Văn Tuấn
Tổng giám Đốc : Lê Thanh Phong
Ngành nghề kinh doanh: 
a) Ngành kinh doanh chính:
- Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su, trồng rừng và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ nguyên liệu và gỗ thành phẩm);
- Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây rừng trồng;
- Công nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su.
- Xuất nhập khẩu mủ, các sản phẩm công nghiệp – nguyên liệu phụ ngành cao su và các loại phân bón, thuốc BVTV
b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan:
-Đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất
c) Ngành, nghề kinh doanh khác:
Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật sau khi được Tổng Công ty chấp thuận.
 
Giới thiệu về hoạt động sản xuất của Công ty:
    Công ty TNHH MTV VRG – OUDOMXAY là Công ty con trực thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, là đơn vị hạch toán độc lập, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là khai hoang, trồng mới, chăm sóc, thu mua, chế biến và kinh doanh mủ cao su
backtop