CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

GIÁ THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN

17-4-2020 - Lần 07 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

17-4-2020 - Lần 07 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 17-4-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 07, cụ thể như sau:

Xem thêm

08-4-2020 - Lần 06 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

08-4-2020 - Lần 06 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 08-4-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 06, cụ thể như sau:

Xem thêm

13-3-2020 - Lần 04 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

13-3-2020 - Lần 04 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 13-3-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 04, cụ thể như sau:

Xem thêm

09-3-2020 - Lần 03 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

09-3-2020 - Lần 03 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 09-3-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 03, cụ thể như sau:

Xem thêm

27-02-2020 - Lần 02 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

27-02-2020 - Lần 02 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 27-02-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 02, cụ thể như sau:

Xem thêm

09-01-2020 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

09-01-2020 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 09-01-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 01, cụ thể như sau:

Xem thêm

30-12-2019 - (Lần 46) Giá thu mua tiểu điền giảm dịp cuối năm 2019

30-12-2019 - (Lần 46) Giá thu mua tiểu điền giảm dịp cuối năm 2019

Trong 12 lần Thông báo giá thu mua tiểu điền, ngày 30-12-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, theo đó sau 10 lần tăng giá liên tiếp, giá thu mua mủ cao su của các hộ tiểu điền giảm nhẹ trong lần thông báo thứ 46, cụ thể như sau:

Xem thêm

16-12-2019 - (Lần 45) - Chính sách ưu đãi dành cho các hộ tiểu điền

16-12-2019 - (Lần 45) - Chính sách ưu đãi dành cho các hộ tiểu điền

Ngày 16-12-2019, Tổng Công ty bổ sung Chính sách ưu đãi dành cho các hộ tiểu điền trong Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (Lần thứ 45), cụ thể:

Xem thêm

10-12-2019 - (Lần 44) 10 lần liên tiếp tăng Giá thu mua mủ tiểu điền

10-12-2019 - (Lần 44) 10 lần liên tiếp tăng Giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 10-12-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, cụ thể như sau:

Xem thêm

06-12-2019 - (Lần 43) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng giá thu mua

06-12-2019 - (Lần 43) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng giá thu mua

Ngày 06-12-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, cụ thể như sau:

Xem thêm

05-12-2019 - (Lần 42) Giá thu mua mủ tiểu điền tăng 8 lần liên tục

05-12-2019 - (Lần 42) Giá thu mua mủ tiểu điền tăng 8 lần liên tục

Ngày 05-12-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, cụ thể như sau:

Xem thêm

22-11-2019 - (Lần 41) Giá thu mua mủ tiểu điền tăng 7 lần liên tục

22-11-2019 - (Lần 41) Giá thu mua mủ tiểu điền tăng 7 lần liên tục

Ngày 22-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, cụ thể như sau:

Xem thêm

20-11-2019 - (Lần 40) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng

20-11-2019 - (Lần 40) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng

Ngày 20-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, cụ thể như sau:

Xem thêm

13-11-2019 - (Lần 39) Tăng liên tiếp giá thu mua mủ tiểu điền trong 5 lần liên tục

13-11-2019 - (Lần 39) Tăng liên tiếp giá thu mua mủ tiểu điền trong 5 lần liên tục

Ngày 13-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, đây là lần tăng giá thứ 5 liên tiếp giá thu mua mủ tiểu điền, cụ thể như sau:

Xem thêm

Diễn biến giá thu mua mủ tiểu điền từ ngày 05-9 đến ngày 07-11 năm 2019

Diễn biến giá thu mua mủ tiểu điền từ ngày 05-9 đến ngày 07-11 năm 2019

Trong 8 lần thay đổi giá (từ lần 31 đến 38), giá thu mua mủ tiều điền thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Xem thêm
backtop