CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần khu công nghiệp Long Khánh
Tên Giao dịch : Công ty cổ phần khu công nghiệp Long Khánh
Tên Viết Tắt : LOKIZ
Địa chỉ : Xã Bình Lộc – Thành phố Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.725.070
Email : kcnlongkhanh@vnn.vn
Website :www.kcnlongkhanh.com.vn
Vốn điều lệ : 120 tỷ đồng
Chủ tịch HĐQT : Nguyễn Thành Sơn
Tổng Giám Đốc : Nguyễn Thuận
Ngành nghể kinh doanh: 
Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu dịch vụ
 
Giới thiệu về hoạt động sản xuất của Công ty:
Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu dịch vụ
backtop