CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Thông tin doanh nghiệp

Công bố thông tin bán đấu giá Công ty Sado

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI SỞ HỮU
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ SỢI CAO SU V.R.G SA DO

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO
2. Địa chỉ: Lô K5, K6 và K7 đường N9A, KCN Dầu Giây, TT Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại: 025 1377 2226
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi nhân tạo và sản xuất các sản phẩm khác từ cao su
5. Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 15.700.000 cổ phần (Mười lăm triệu bảy trăm nghìn cổ phần), chiếm 49,06% vốn điều lệ Công ty
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
10. Tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
 

 

11. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai ban hành.
12. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
13. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 18/03/2021 đến 15h ngày 30/03/2021 (Sáng: 8h30’ – 11h30’; chiều: 13h00’ – 15h00’ các ngày làm việc) tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
14. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 15h00 ngày 05 tháng 04 năm 2021 tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
 

 

15. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh TP.HCM – Tầng 1&3, Tòa nhà AS, Số 236

 

– 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

– Thời gian: 9h00’ ngày 07 tháng 04 năm 2021

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 9h00 đến 16h00 từ ngày 08/04/2021 đến ngày 13/04/2021
17. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/04/2021 đến ngày 15/04/2021 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website:  www.shs.com.vnwww.donaruco.vn www.sado.com.vn
 

Tài liệu đấu giá cổ phần của DONARUCO sở hữu tại SADO, cụ thể:

00. Thông báo bán đấu giá cổ phần SADO

01. Quyết định 11A.QĐHĐTVCSĐN về việc thoái vốn đầu tư tại SADO

02. Nghị quyết 03.HĐTVCSĐN phê duyệt Phương án thoái vốn tại SADO

03. Xác nhận cổ phần

04. Bản công bố thông tin thoái vốn tại SADO

05. Chứng thư thẩm định giá

06. Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

07. Báo cáo tài chính kiểm toán 2020

08. Điều lệ Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SADO

09. Giấy ĐKKD

10. Quy chế đấu giá cổ phần SADO

11. Phụ lục 01 - Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần

12. Phụ lục 02 - Phiếu tham dự đấu giá

13. Phụ lục 03 - Giấy ủy quyền

14. Phụ lục 04 - Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá

15. Phụ lục 05 - Đơn đề nghị cấp lại Phiếu tham dự đấu giá

File tải tại đây.

 

Bài viết liên quan

Phương án Quản lý rừng cao su bền vững (22-09-2020)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (26-12-2023)

Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (10-02-2023)

Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (16-02-2022)

Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (04-01-2021)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 (09-01-2023)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 (10-03-2022)

Báo cáo An toàn Lao động năm 2022 (11-01-2023)

Báo cáo An toàn Lao động năm 2021 (25-12-2021)

Báo cáo tài chính năm 2022 (02-04-2023)

Tin tuyển dụng Kế toán tổng hợp (05-04-2023)

Thông báo 190 - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (13-03-2023)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - 02/03/2023 (02-03-2023)

Thông báo thầu tham dự 582,2197 ha (14-02-2023)

Thông báo 120 - Thông báo kết quả thầu thẩm định (14-02-2023)

Thông báo 112 - Thông báo lựa chọn thẩm định (10-02-2023)

Thông báo 107 - Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (08-02-2023)

Thông báo 73 - Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (01-02-2023)

Thông báo 44 - Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (13-01-2023)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (01-12-2022)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (09-12-2022)

Báo cáo tài chính năm 2021 (18-04-2022)

Công bố thông tin bán đấu giá tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (11-10-2021)

Báo cáo tài chính năm 2020 (26-03-2021)

Công bố thông tin tháng 06 năm 2020 (05-01-2021)

1 - Thông báo mời chào hành cạnh trạnh (30/12/2020) (31-12-2020)

Báo cáo tài chính năm 2019 (03-11-2020)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2019; Báo cáo chế độ, tiền thưởng (21-04-2020)

Báo cáo tài chính năm 2018 (05-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 (05-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 (07-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017 (07-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2017 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2016 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2015 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2014 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2013 (07-08-2019)

backtop